Vekselstrøm

Home højre panel

sinusformet spændings/strøms øjebliksværdi

`omega=2*pi*f`

`u(t)=U*sin(alpha)=U*sin(omega*t)=U*sin(2*pi*f*t)`.....hvor U er spændingens max værdi

`i(t)=I*sin(alpha)=I*sin(omega*t)=I*sin(2*pi*f*t)`.....hvor I er strømmens max værdi
sinusformet spændings/strøms øjebliksværdi, med en induktiv faseforskydningvinkel `phi`
`u(t)=U*sin(alpha+phi)=U*sin(omega*t+phi)=U*sin(2*pi*f*t+phi)`.....hvor U er spændingens max værdi

`i(t)=I*sin(alpha-phi)=I*sin(omega*t-phi)=I*sin(2*pi*f*t-phi)`.....hvor I er strømmens max værdi
sinusformet spændings/strøms øjebliksværdi, med en kapacitiv faseforskydningvinkel `phi`
`u(t)=U*sin(alpha-phi)=U*sin(omega*t-phi)=U*sin(2*pi*f*t-phi)`.....hvor U er spændingens max værdi

`i(t)=I*sin(alpha+phi)=I*sin(omega*t+phi)=I*sin(2*pi*f*t+phi)`.....hvor I er strømmens max værdi

Periodetid og frekvens

`f=1/T`[Hz]

`t/T=alpha/360=alpha/(2pi)`

Impedanser, som vektorer

Reaktans
`X_L=2pi*f*L`
Kapacitans
`X_C=1/(2pi*f*C)`
Samlet impedans for en serieforbindelse
`Z^2=R^2+(X_L-X_C)^2`
Faseforskydningsvinkle - serieforbindelse:
`cos(phi)=R/Z`

`sin(phi)=X_L/Z` og `sin(phi)=X_C/Z`

samlet strøm i en parallelforbindelse:
`sum{:I^2:} =sum{:I_w^2:} + sum{:I_(wl)^2:}`
resonansfrekvens
`f_0=1/(2pi sqrt(L*C))` [Hz]

Impedanser, komplekst:

`bar(R)=R+0*j=Z/_0`

`bar(X_L)=0+X_L *j=Z/_phi`

`bar(X_c)=0-X_C *j=Z/_-phi`

`bar(Z)=R+-X_L *j=Z/_+-phi`
Parrallelforbindelser:
`1/bar Z_s=1/bar Z_1+1/bar Z_2+1/bar Z_3............1/bar Z_n`
parallerforbindelse af 2 impedanser
`barZ_p=(bar Z_1*bar Z_2)/(bar Z_1+bar Z_2)`