Målinger

Home højre panel

wattmeterets visning:

`W=U*I*cos("vinkel mellem strøm og spænding")`
komplekst:
`overline W=Re(overline U*dot I)`.... prikken over I skal tolkes som komplekst konjugeret

2 wattmeter metode

`W_1=U_n*I_n*cos(30+phi)`

`W_2=U_n*I_n*cos(30-phi)`

`tan(phi)=sqrt3*(W_1-W_2)/(W_1+W_2)=sqrt3*(1-W_1/W_2)/(1+W_1/W_2)`