Magnetisme

Home højre panel

Magnetisk Kreds

`F_m=I*N=R_m*Phi`......[Ampere vindinger]

`R_m=l/(mu_0*mu_R*A)`.....`[A/(Wb)=H^-1]` og `mu_0=4*pi*10^{-7}``[H/m]`

`B=Phi/A=H*mu_o*mu_r`...[T](Tesla)

`H=(Fm)/l=I*N/l`

kraften på strømførendende leder i et magnetfelt

`F=B*I*l`.....[N]

kraften mellem 2 parallelle strømførende ledere

`F=2*pi*10^-7*(I_1*I_2)/a`.....[N]

Induceret elektromotorisk i en spole med n vindinger

`E=-(dphi)/dt*N`

Induceret elektromotorisk i en leder,der bevæges med konstant hastighed, i et konstant felt

`E=B*l*V`