Impedanser og komplekse tal

Home højre panel

Impedanser på kompleks form:

Kartetisk koordinatsystem: René Descartes

`overline R = R+0j` `[Omega]`

`overline X_L = 0+X_Lj=2 pi*f*L*j``[Omega]`

`overline X_C = 0-X_Lj=1/(2 pi*f*L*j)``[Omega]`

`overline Z = R+-Xj``[Omega]`

Impedanser med polære koordinater:

`overline R = R/_0` `[Omega]`

`overline X_L = X_L/_ phi` `[Omega]`

`overline X_C = X_L /_-phi` `[Omega]`

`overline Z = Z/_ +-phi` `[Omega]`

Serieforbindelse:

`Z_s=(R_1+R_3+R_3+.....R_n)+-(X_1+X_3+X_3+.....X_n)` `[Omega]`

Parallel forbindelser:

`1/Z_p=1/Z_1+1/Z_2+1/Z_3......1/Z_n`
2 parallelle impedanser
`Z_p=(Z_1*Z_2)/(Z_1+Z_2)`