Induktans (spole)

Home højre panel

Induceret elektromotorisk kraft:

`E=-((di)/dt)*L=-((d phi)/dt)*N`

Selvinduktionskoefficient:

`L=(N^2*A*mu)/l`

Serieforbindelser:

`L=L_1+L_2+L_3+R_4 ......+L_n`

Parallelforbindelser:

`1/L=1/L_1+1/L_2+1/L_3+1/L_4 ....+1/L_n`

2 induktanser:

`L=(L_1*L_2)/(L_1+L_2)`

Strømmen gennem en spole

`tau=L/R` (tidskonstant)

ved opladdning:
`i(t)=I*(1+e^(-t/tau))` hvor `I=U/R`

ved afladning;

`i(t)=I*e^(-t/tau)`