Effekt

Home højre panel

Vekselspænding:

`S=U*I=I^2*Z=U^2/Z=sqrt(P^2+Q^2)`

`P=S*cos(phi)=U*I*cos(phi)=I_R^2*R=U_R^2/R=U*I_w`

`Q=S*sin(phi)=U*I*sin(phi)=I_X^2*X=U_X^2/X=U*I_(wl)`
`X` er enten en spole `X_L` eller en kondensator `X_C`

`tan(phi)=Q/P` (nyttige betragninger ifm. fasekompensering)

3 faset vekselspænding

`S=sqrt3 * U_n*I_n`

`P=S*cos(phi)=sqrt3*U_n*I_n*cos(phi)`

`Q=S*sin(phi)=sqrt3*U_n*I_n*sin(phi)`

I det komplekse talplan (prikken over I skal tolkes som "komplekst konjugeret")

`S=U*dot I=P+-Qj=abs(S)/_ +-phi`... "+" ved induktiv belastning... "-" ved kapacitiv beastning

`P=Re(S)=Re(U*dot I)`

`Q=im(s)=Im(U*dot I)`