Skabelon

Home højre panel

Serieforbindelser:

`1/C=1/C_1+1/C_2+1/C_3+1/C_4 ....+1/C_n`

2 induktanser:

`C=(C_1*C_2)/(C_1+C_2)`

Parallelforbindelser:

`C=C_1+C_2+C_3+C_4 ......+C_n`

`sf ("Spændingen over en kondensator:")`

`tau=R*C` (Tidskonstant)

ved opladdning:
`u(t)=U*(1+e^(-t/tau))`

ved afladning;

`u(t)=U*e^(-t/tau)`